In the week before the Slovenian cultural holiday, on February 5, we presented TRUBARJEVA art book to the media. The book illuminates one of the most special and multicultural streets in Ljubljana. It is part of the project Samosvoja Trubarjeva (Unique Trubarjeva),  which was co-financed by the City of Ljubljana.

_RIM3008

The art book Trubarjeva, Expressions of A Street in Transition, offers an intimate and anecdotal look at Trubarjeva street and the special life that has grown out of it over the decades, even centuries. The authors Jeff Bickert, Blaž Budja, Manca Juvan and Sava Kosmač, explore this unique street in the Slovenian capital Ljubljana through different artistic approaches and practices – through writing, photography, architectural sketches, collage and graphic design. An array of people’s stories as well as other verbal and visual testimonials are all interwoven to create this thoughtful and compelling – and visually flamboyant – publication.

Umetniška knjiga Trubarjeva, Izrazi ulice v spreminjanju osvetljuje Trubarjevo ulico in življenje, ki je tu nastalo. Avtorji so to najbolj posebno ulico v Ljubljani raziskovali prek umetniške besede, fotografije, arhitekturne skice, grafičnega kolaža in oblikovanja. Zgodbe ljudi ter vrsto drugih besednih in vizualnih pričevanj so prepletli v vizualno in sporočilno zanimivo knjižno kakofonijo, ki Trubarjeva tudi je. Naslov: Trubarjeva, Izrazi ulice v spreminjanju ©2019 Zavod APIS in vsi avtorji Besedila: Jeff Bickert Arhitekturne skice: Blaž Budja Koncept in portretna fotografija: Manca Juvan Grafični kolaži & oblikovanje: Sava Kosmač Jezikovni pregled(SLO): Diana Pungeršič Prevod (SLO): Manca Juvan Producentka projekta Samosvoja Trubarjeva: Romana Zajec

Title: Trubarjeva, Expressions of a Street in Transition
©2019 APIS Institute and all authors

Texts: Jeff Bickert
Archi-sketches: Blaž Budja
Concept and portrait photography: Manca Juvan
Graphic Collages & Design: Sava Kosmač
Proofreading (SLO): Diana Pungeršič
Translations (SLO): Manca Juvan
Producer of Samosvoja Trubarjeva project: Romana Zajec

VIEW the book and ORDER your own copy on: http://trubarjeva.si/home/

Media about TRUBARJEVA book:

TOTAL SLOVENIA NEWS

DNEVNIK

STA

RTV SLOVENIJA, ODDAJA KULTURA

 

*Group photo: Matjaž Rušt